استاد محمدحسین خلجی

  • کارشناس ارشد ادیان و عرفان
  •  دبیر رسمی آموزش و پرورش اصفهان – ۲۶ سال سابقه تدریس
  • دبیر مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی
  • مدرس کنکور دروس : عربی، دین و زندگی، فلسفه و منطق

نظرات شرکت کنندگان رویداد