مشاوره آنلاین آسان پلن


گروه خدمات آموزش آنلاین آسان پلن خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی تحصیلی خود را به صورت کاملا تخصصی برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی اول دبستان تا کنکور ارائه می دهد. وجود برنامه ای مناسب جهت استفاده از وقت های آزاد به کمک یک مشاور تخصصی حوزه آموزش می تواند مانع از اتلاف وقت دانش آموز شود و روند یادگیری را بهبود بخشد. 

مشاوره آنلاین
هدف از برنامه ریزی و مشاوره چیست؟

گروه خدمات آموزش آنلاین آسان پلن خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی تحصیلی خود را به صورت کاملا تخصصی برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی اول دبستان تا کنکور ارائه می دهد. وجود برنامه ای مناسب جهت استفاده از وقت های آزاد به کمک یک مشاور تخصصی حوزه آموزش می تواند مانع از اتلاف وقت دانش آموز شود و روند یادگیری را بهبود بخشد.

طرح های مشاوره ای آسان پلن کدامند؟

گروه خدمات آموزش آنلاین آسان پلن، طرح های مشاوره ای خود را در سه قالب آسان زیرو، آسان پلاس و آسان آنلاین ارائه کرده است

امکان ثبت نام گروهی وجود دارد؟

شما می توانید هر یک از طرح های مشاوره ای آسان زیرو، آسان پلاس و یا آسان آنلاین را به صورت گروهی و در قالب تیم های 2 تا 5 نفری ثبت نام کنید.
توجه داشته باشید با ثبت نام در طرح های آسان تیم، 20 درصد تخفیف بیشتر برای هر یک از اعضای گروه در نظر گرفته خواهد شد. همچنین جلسات اعضای تیم به صورت کاملا خصوصی و انفرادی است.

آسان زیرو
اطلاعات ثبت نام در آسان زیرو
 • دانش آموز صرفا برنامه درسی به صورت هفتگی دریافت می کند و هیچ یک از خدمات مشاوره ای،آموزشی و آزمونی در این طرح وجود ندارد.
 • برای اولین برنامه ۲ بار امکان اصلاح برنامه متناسب با پیشنهادات دانش آموز وجود خواهد داشت. مدت زمان ثبت درخواست ویرایش ۳۰ دقیقه پس از دریافت هر برنامه است.
 • پرداخت هزینه ها صرفا به صورت نقدی می باشد و امکان پرداخت مرحله ای وجود ندارد.
 • برنامه درسی دانش آموز به صورت آفلاین تنظیم شده و گزارش ارزیابی عملکرد اجرای برنامه از طریق صفحه شخصی دانش آموز و یا پیام رسان مناسب می بایست ثبت شود.
 • پس از ثبت نام و دریافت اولین برنامه به هیچ وجه امکان انصراف وجود ندارد.
 • پس از ثبت نام، در صورت انصراف در صورتی که فرم های تکمیلی را دریافت نکرده باشید، کل هزینه عودت داده خواهد شد و در صورت دریافت فرم های تکمیلی ۵۰ درصد از هزینه عودت خواهد شد.
 • پس از ثبت نام امکان تبدیل و انصراف طرح وجود ندارد.
 • جهت تمایل به ثبت نام در هر یک طرح های ماهانه، سه ماهه، شش ماه یا نه ماهه می توانید از طریق فرم ثبت نام مشاوره اقدام نمایید.
هزینه پایه ای آسان زیرو

هزینه قابل پرداخت در طرح ماهانه آسان زیرو مبلغ 420 هزار تومان می باشد.

طرح های تخفیف پلکانی آسان زیرو

در صورت ثبت نام در دوره های 3 ماهه 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه امکان استفاده ازتخفیف های پلکانی زیر وجود دارد:
20 درصد تخفیف ثبت نام دوره 12 ماهه
15 درصد تخفیف ثبت نام دوره های  9 تا 11 ماهه
10 درصد تخفیف ثبت نام دوره های 6 تا 8 ماهه

5 درصد تخفیف ثبت نام دوره های 3 تا 5 ماهه

آسان پلاس
اطلاعات ثبت نام در آسان پلاس
 • دانش آموز صرفا برنامه درسی آفلاین دریافت می کند و در هفته یک جلسه مشاوره ای آنلاین به مدت ۱۵ دقیقه با مشاور انتخابی خود خواهد داشت. هیچ یک از خدمات آموزشی و آزمونی در این طرح وجود ندارد و صرفا خدمات مشاوره ای انجام خواهد شد.
 • برای اولین برنامه ۲ بار امکان اصلاح ویرایش متناسب با پیشنهادات دانش آموز وجود خواهد داشت. مدت زمان ثبت درخواست ویرایش ۳۰ دقیقه پس از دریافت هر برنامه است.
 • ثبت نام در این طرح شامل طرح های ماهانه، سه ماهه، شش ماه، نه ماهه و دوازده ماهه می باشد.
 • پرداخت هزینه ها صرفا به صورت آنلاین می باشد و پرداخت مرحله ای وحود ندارد.
 • برنامه درسی دانش آموز به صورت آفلاین تنظیم شده و گزارش ارزیابی عملکرد اجرای برنامه از طریق صفحه شخصی دانش آموز و یا پیام رسان مناسب می بایست ثبت شود.
 • پس از ثبت نام و دریافت اولین برنامه به هیچ وجه امکان انصراف وجود ندارد.
 • پس از ثبت نام، در صورت انصراف در صورتی که فرم های تکمیلی را دریافت نکرده باشید، کل هزینه عودت داده خواهد شد و در صورت دریافت فرم های تکمیلی ۵۰ درصد از هزینه عودت خواهد شد.
 • پس از ثبت نام امکان تبدیل و انصراف طرح وجود ندارد.
 • جهت تمایل به ثبت نام در این طرح های ماهانه، سه ماهه، شش ماه یا نه ماهه می توانید از طریق فرم ثبت نام مشاوره اقدام نمایید.
 •  
هزینه پایه ای آسان پلاس

هزینه قابل پرداخت در طرح ماهانه آسان پلاس مبلغ 600 هزار تومان می باشد.

طرح های تخفیف پلکانی آسان پلاس

در صورت ثبت نام در دوره های 3 ماهه 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه امکان استفاده ازتخفیف های پلکانی زیر وجود دارد:
20 درصد تخفیف ثبت نام دوره 12 ماهه
15 درصد تخفیف ثبت نام دوره های  9 تا 11 ماهه
10 درصد تخفیف ثبت نام دوره های 6 تا 8 ماهه

5 درصد تخفیف ثبت نام دوره های 3 تا 5 ماهه

طرح مشاوره ای آسان آنلاین
اطلاعات ثبت نام در آسان آنلاین
 • دانش آموز برنامه درسی آنلاین دریافت می کند و جلسه برنامه ریزی به مدت 30 دقیقه در هر هفته برگزار خواهد شد. علاوه بر جلسه برنامه ریزی در هر هفته دو جلسه مشاوره ای آنلاین  هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه با مشاور انتخابی خود خواهد داشت. با صلاحدید مشاور ، در پایان هر ماه متناسب با وضعیت برنامه دانش آموز، آزمونی از محتوای برنامه برگزار خواهد شد. هیچ یک از خدمات آموزشی وجود ندارد.
 • پس از انجام برنامه ریزی و اتمام زمان برنامه ریزی امکان ویرایش برنامه وجود نخواهد داشت. به این منظور دانش آموز می بایست در طول برنامه ریزی تمام موارد مد نظر را اعلام نماید.
 • پرداخت هزینه ها صرفا به صورت نقدی می باشد و  امکان پرداخت مرحله ای وجود ندارد.
 • برنامه درسی دانش آموز به صورت آنلاین تنظیم شده و گزارش ارزیابی عملکرد اجرای برنامه از طریق صفحه شخصی دانش آموز و یا پیام رسان مناسب می بایست ثبت شود.
 • پس از ثبت نام و دریافت اولین برنامه به هیچ وجه امکان انصراف وجود ندارد.
 • پس از ثبت نام، در صورت انصراف در صورتی که فرم های تکمیلی را دریافت نکرده باشید، کل هزینه عودت داده خواهد شد و در صورت دریافت فرم های تکمیلی ۵۰ درصد از هزینه عودت خواهد شد.
 • پس از ثبت نام امکان تبدیل و انصراف طرح وجود ندارد.
 • درصورت تمایل به ثبت نام در طرح های ماهانه، سه ماهه یا شش ماهه می توانید از طریق فرم ثبت نام مشاوره اقدام نمایید.
هزینه پایه ای آسان آنلاین

هزینه قابل پرداخت در طرح ماهانه آسان آنلاین مبلغ 1 میلیون و 250 هزار تومان می باشد.

طرح های تخفیف پلکانی آسان آنلاین

در صورت ثبت نام در دوره های 3 ماهه 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه امکان استفاده ازتخفیف های پلکانی زیر وجود دارد:
20 درصد تخفیف ثبت نام دوره 12 ماهه
15 درصد تخفیف ثبت نام دوره های  9 تا 11 ماهه
10 درصد تخفیف ثبت نام دوره های 6 تا 8 ماهه

5 درصد تخفیف ثبت نام دوره های 3 تا 5 ماهه

نظرات شرکت کنندگان رویداد