سطوح کاربری

پلن‌های عضویت

اشتراک آبی

IRR 300,000.00

به ازای ماه

اشتراک نقره ای

IRR 600,000.00

به ازای ماه

اشتراک طلایی

IRR 1,200,000.00

به ازای ماه

اشتراک VIP

IRR 8,000,000.00

به ازای ماه

نظرات شرکت کنندگان رویداد