ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

شرکت در دوره
ثبت نام شده: 14 دانشجو
سخنرانی: 1
سطح: متوسط

آرشیو

ساعت کاری

دوشنبه 8:00 الی 14:00
سه شنبه 8:00 الی 14:00
چهارشنبه 8:00 الی 14:00
پنجشنبه 8:00 الی 14:00
جمعه تعطیل
شنبه 8:00 الی 14:00
یکشنبه 8:00 الی 14:00

شمارش

1
اصل جمع و اصل ضرب
80 دقیقه

آموزش جامع مفاهیم اصل جمع و اصل ضرب

حل نمونه سوال در حین تدریس

حل تست های مهم و کنکوری


2
آزمون شماره 1- اصل ضرب و اصل جمع
2 سوال

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

لطفا, وارد اکانت کاربری شوید تا بتوانید نظر خود را درباره ی دوره ی آموزشی بنویسید

نظرات شرکت کنندگان رویداد