ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

ثبت نام
Enrolled: 14 students
Lectures: 1
Level: متوسط

آرشیو

ساعت کاری

دوشنبه 8:00 الی 14:00
سه شنبه 8:00 الی 14:00
چهارشنبه 8:00 الی 14:00
پنج شنبه 8:00 الی 14:00
جمعه تعطیل
شنبه 8:00 الی 14:00
یکشنبه 8:00 الی 14:00

شمارش

1
اصل جمع و اصل ضرب
80 دقیقه

آموزش جامع مفاهیم اصل جمع و اصل ضرب

حل نمونه سوال در حین تدریس

حل تست های مهم و کنکوری


2
آزمون شماره 1- اصل ضرب و اصل جمع
2 سوال

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

Please, login to leave a review
ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

نظرات شرکت کنندگان رویداد