Enrolled: 15 students
Lectures: 11
Level: پیشرفته

آرشیو

ساعت کاری

دوشنبه 8:00 الی 14:00
سه شنبه 8:00 الی 14:00
چهارشنبه 8:00 الی 14:00
پنج شنبه 8:00 الی 14:00
جمعه تعطیل
شنبه 8:00 الی 14:00
یکشنبه 8:00 الی 14:00

ریاضی و آمار کنکور انسانی

در این دوره کلیه مباحث مربوط به درس ریاضی و آمار ر مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم برای دانش آموزان رشته انسانی منطبق با شبکه درختی با رعایت پیش نیاز های هر مبحث به صورت کامل تدریس می گردد.
ویدیو های تدریس شامل محتوای کامل نکات، نکته های تستی ، نمونه سوالات تشریحی و سوالات تستی می باشد.

در دوره حاضر جزوات و ویدیو های آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته که می تواند در یادگیری دانش آموزان نقش بسزایی ایفا کند.

دوازدهم- ترکیبیات

1
شمارش(جلسه اول) : اصل جمع و اصل ضرب
82 دقیقه

جلسه اول مبحث شمارش؛ آموزش جامع اصل جمع و اصل ضرب ویژه دانش آموزان دوازدهم و دواطلبان کنکور سراسری رشته انسانی

در این جلسه مفاهیم کلی و نکات مربوط به اصل جمع ، اصل ضرب و همچنین اصل متمم به صورت کامل توضیح داده می شود. همچنین در طول کلاس نکات و نمونه سوالات تستی و همچنین نمونه سوالات تشریحی ارائه می گردد تا دانش آموز بتواند به صورت کامل بر مفاهیم اصل ضرب و اصل جمع مسلط گردد.

2
تکالیف اصل ضرب و اصل جمع
3
10 تست اصل جمع و اصل ضرب
4
شمارش(جلسه دوم) : فاکتوریل و جایگشت
76 دقیقه

جلسه دوم مبحث شمارش؛ آموزش جامع فاکتوریل و جایگشت ویژه دانش آموزان دوازدهم و دواطلبان کنکور سراسری رشته انسانی

در این جلسه مفاهیم کلی و نکات مربوط به فاکتوریل، جایگشت خطی، جایشگت بدون تکرار و جایگشت دارای تکرار به صورت کامل توضیح داده می شود. همچنین در طول کلاس نکات و نمونه سوالات تستی و همچنین نمونه سوالات تشریحی ارائه می گردد تا دانش آموز بتواند به صورت کامل بر مفاهیم فاکتوریل و جایگشت مسلط گردد.

5
تکالیف فاکتوریل و جایگشت
6
10 تست فاکتوریل و جایگشت
7
شمارش(جلسه سوم) : ترتیب و ترکیب
8
تکالیف ترتیب و ترکیب
9
10 تست ترتیب و ترکیب
10
احتمال(جلسه اول) : مفاهیم پایه و تعاریف
11
تکالیف مفاهیم احتمال
12
۱۰ تست مفاهیم احتمال
13
احتمال ( جلسه دوم): محاسبه احتمال پیشامد
14
تکالیف محاسبه احتمال
15
10 تست محاسبه احتمال پیشامد

دوازدهم- دنباله ها

1
دنباله ( جلسه اول): مفاهیم دنباله
2
تکالیف مفاهیم دنباله
3
10 تست مفاهیم دنباله
4
دنباله ( جلسه دوم) :دنباله های خاص
5
تکالیف دنباله های خاص
6
10 تست دنباله های خاص
7
دنباله ( جلسه سوم): دنباله حسابی
8
تکالیف دنباله حسابی
9
10 تست دنباله حسابی
10
دنباله ( جلسه چهارم): مجموع جملات دنباله حسابی
11
تکالیف مجموع جملات دنباله حسابی
12
10 تست مجموع جملات دنباله حسابی
13
دنباله ( جلسه پنجم): دنباله هندسی
14
10 تست دنباله هندسی
15
تکالیف دنباله هندسی
16
دنباله (جلسه ششم): مجموع جملات دنباله هندسی
17
تکالیف مجموع جملات دنباله هندسی
18
10 تست محموع جملات دنباله هندسی
خیر، محتوا به صورت ویدیو های آموزشی ضبط شده است
با توجه به اینکه فایل کامل تدریس هر جلسه در اختیار دانشجویان قرار می گیرد نیازی به یادداشت برداری نیست
به منظور استفاده گروهی می توانید از طرح سازمانی استفاده نمایید.

کلیه محتوای فیلم های آموزشی دوره به صورت ضبط شده می باشد.

پشتیبانی کلاس برای حل نمونه سوالات وجود ندارد.

به منظور استفاده از محتوای دوره لازم است در هر مرحله محتوای آموزشی را مشاهده کرده و سپس تکالیف مربوطه را انجام دهید و در آزمون های هر بخش شرکت نمایید.

محتوای دوره در حال به روز رسانی می باشد.


اولین دیدگاه را ثبت کنید.

Please, login to leave a review
ریاضی و آمار جامع کنکور انسانی

نظرات شرکت کنندگان رویداد