استاد محمدحسین خلجی

استاد محمدحسین خلجی

mhossein.khalaji@asanplan.ir

مدرس عربی ، منطق و فلسفه کنکور

کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه علوم انسانی و مطالعات تهرانIMG_20210426_232236

استاد رسول همتیان

rasoul.hematian@asanplan.ir

مدرس ادبیات عمومی و تخصصی کنکور

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

مشاور و مدرس آسان پلن
مهندس اسماعیل میرزایی

مهندس اسماعیل میرزایی

ismail.mirzaei@asanplan.ir

مدرس ریاضییات کنکور و مشاور تحصیلی

 

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت

دکتر هیربد کریمی

دکتر هیربد کریمی

hirbod.karimi@asanplan.ir

مدرس شیمی کنکور

دکتری شیمی آلی دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

میرزایی مسعود دکتر

دکتر مسعود میرزایی

masoud.mirzaei@asanplan.ir

مدرس فیزیک کنکور

دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مشاور و مدرس آسان پلن
مهندس سارا نوری

مهندس سارا نوری

adv.saranouri@asanplan.ir

مدرس شیمی و مشاور تحصیلی

 

کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهاندکتر حمید علیزاده

دکتر حمید علیزاده

hamid.alizadeh@asanplan.ir

مدرس ریاضیات کنکور
رشته های ریاضی و تجربی

دکتری عمران سازه


استاد علی بیات زاده

استاد علی بیات زاده

ali.bayatzadeh@asanplan.ir

مدرس زبان انگلیسی کنکور

کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیانتمایل به همکاری دارید؟

در صورتی تمایل به همکاری میتوانید از طریق فرم ثبت درخواست همکاری اقدام فرمایید.

نظرات شرکت کنندگان رویداد