هدایت تحصیلی

انتخاب رشته و هدایت تحصیلی توی درس خوندن انگیزه کافی نداری؟ تمرکز کافی برای درس خوندنت نداری؟ دانش آموز سال نهم هستی و نگران انتخاب رشته متوسطه دومی؟ ؟ همین الان وقت رو هماهنگ کن تا باهم یک جلسه داشته باشیم
Loading...

 

نظرات شرکت کنندگان رویداد