مدیریت

مهندس اسماعیل میرزایی

ismail.mirzaei@asanplan.ir

سلام ؛
من اسماعیل میرزایی مشاور و مدرس هستم. از اینکه با گروه من همراه هستین بسیار خوشحالم.

  • 8 سال سابقه کاری
  • 58 دانش آموز جاری
  • 560 دانش آموزان کل
سوابق تحصیلی
  • کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1396
  • کارشناسی، مهندسی شیمی،نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادان،1393
سوابق کاری
  • مشاور تحصیلی مرکز مشاوره نیک کار اصفهان 1400
  • مشاور-مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر محمد شفیعی-نمایندگی کانون پسران اصفهان 1393-1397
  • مدیر گروه علوم انسانی مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر محمدشفیعی- نمایندگی کانون قلم چی پسران اصفهان 1397-1400
  • مشاور، دبیرستان متوسطه دوم مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر محمدشفیعی
  • مدرس ، هندسه، ریاضی، حسابان، گسسته،ریاضی و آمار انسانی آموزشگاه کانون قلم چی
مدارک و دوره ها

در حال به روز رسانی

[trustindex no-registration=google]
Please type google place id From Setting!
به تیم آسان پلن ملحق شو

نظرات شرکت کنندگان رویداد