مجله الکترونیکی

زبان رسمی بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در 45کشور، زبان اسپانیایی است. با توجه به پیوند تاریخی – مذهبی که بین جهان اسلام و کشوراسپانیا در گذشته وجود داشته است و برقراري رابطه فرهنگی بین کشورهاي اسلامی و اسپانیا، آموزش این زبان از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف دوره کارشناسی تربیت مترجمان و پژوهشگرانی است که در زمینه ترجمه و پژوهشهاي علمی و ادبی از زبان اسپانیایی به فارسی و برعکس
فعالیت کنند.

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در وزارتخانه ها و نهادهاي مختلف مملکت به ترجمه و تحقیق از منابع اسپانیایی زبان براي بهره برداري هرچه بیشتر از دانش ها ودست آوردهاي علمی کشورهاي اسپانیایی زبان بپردازند. همچنین میتوانند در مؤسسه هاي آموزش زبان تدریس کرده یا در رسانه هاي گروهی در زمینه ترجمه فعالیت کنند.
دروس اصلی و تخصصی زبان اسپانیایی:
خواندن و درك مفاهیم، دستور وانشا ، نگارش ساده، نگارش پیشرفته، گفت و شنود، خواندن متون مطبوعاتی، ترجمه متون مطبوعاتی، نامه هاي اداري و بازرگانی، درآمدي بر ادبیات، اصول و روش ترجمه، اصطلاحات زبان، مکالمه موضوعی، سخنرانی، ترجمه شفاهی، ترجمه پیشرفته، نمونه هاي نثر و شعر، مقاله نویسی، تجزیه و تحلیل متون ادبی، ترجمه نوار و فیلم، فنون ترجمه، تاریخ زبان اسپانیایی، خلاصه نویسی، انگلیسی تخصصی، ترجمه کتاب.

نظرات شرکت کنندگان رویداد