مجله الکترونیکی

کارشناسان زبانهاي خارجی به عنوان پل ارتباطی بین زبان ها، فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف، نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند و ما را با اندیشه ها و آثار نویسندگان، دانشمندان، متفکران و فیلسوفان جهان آشنا میسازند. به همین دلیل رشته هاي زبان خارجی در کشور ما اهمیت ویژهاي دارد یکی از این رشته ها، زبان آلمانی است که داراي دو گرایش ادبیات و مترجمی است.


گرایش مترجمی:
دانشجوي مترجمی زبان آلمانی طی چهار سال مکالمه، نگارش و گرامر زبان آلمانی را از پایه و به طور اصولی فرا میگیرد و در نتیجه میتواند نامه هاي اداري و بازرگانی و متون مطبوعاتی را ترجمه کرده و در مراحل پیشرفته تر، یک اثر ادبی یا یک کتاب را از زبان آلمانی به فارسی یا برعکس ترجمه کند. البته دانشجویان براي رسیدن به این مرحله باید تلاش پیگیر و مستمر داشته باشند زیرا بیشتر آنها در دانشگاه از صفر شروع میکنند و حتی حروف الفباي آلمانی را در دانشگاه فرا میگیرند، پس باید وقت زیادي صرف کرده و مطالعه آزاد داشته باشند تا بعد از فارغ التحصیلی مترجم خوبی شوند.
دروس مشترك در گرایش هاي زبان آلمانی:
دستور زبان آلمانی ، درك مفهوم متن و تمرین بیان ،گفت و شنود و آزمایشگاه ، تجزیه و تحلیل دستوري متن ، تمرین واژگان و اصطلاحات ، دستور پیشرفته ، اصول تحقیق .
دروس تخصصی گرایش مترجمی:
زبان شناسی همگانی ، جمله نویسی و مقدمات انشاء ، ترجمه ساده از آلمانی ، زبان دوم (یک زبان اروپایی)، اصول ترجمه، مبانی نگارش فارسی، انشا ، درآمدي بر ادبیات، ترجمه ساده از فارسی ، ترجمه نامه هاي اداري و بازرگانی ، بررسی ترجمه هاي متون اسلامی ، تلخیص متون ، ترجمه پیشرفته از فارسی ، ترجمه متون علوم انسانی ، ترجمه متون مطبوعاتی ، بررسی تطبیقی ساختمان دستور زبان فارسی و زبان آلمانی.


گرایش زبان آلمانی:
دانشجوي گرایش زبان و ادبیات آلمانی پس از آنکه مکالمه، نگارش و گرامر زبان آلمانی را در حد فهمیدن زبان و توانایی سخن گفتن و نوشتن آن فراگرفت تا حدودي با تاریخ آلمانی، نمایشنامه، شعر و رمان آلمانی آشنا میشود. همچنین با ساختار لغوي و صرف و نحو زبان آلمانی آشنا شده و به مطابقت آن با زبان فارسی میپردازد که این قیاس، خود فنِ پایهاي ترجمه است. در واقع دانشجوي زبان و ادبیات آلمانی طی دروس متعدد با ترجمه نیز آشنا میگردد اما تأکید اصلی این گرایش بر روي ادبیات است.
دروس تخصصی گرایش زبان آلمانی :
زبان شناسی همگانی، جمله نویسی و مقدمات انشا، ترجمه ساده از آلمانی به فارسی، خواندن متون ساده ، خواندن متون پیشرفته، انشا، ترجمه پیشرفته، خواندن با تفسیر، درآمدي بر ادبیات، تلخیص متون، بررسی چند نمایشنامه ، گزیدهاي از ادبیات مردمی جهان، بررسی آثار منثور، اصول نامه نگاري ، ترجمه متون اسلامی، بررسی و نقد شعر، سخنرانی و بحث ، بررسی آثار ترجمه شده از آلمانی به فارسی.
توانایی هاي لازم :
زبان آلمانی یکی از زبانهاي مشکل دنیا است و اگر دانشجو با عشق و علاقه آن را مطالعه نکند، نمیتواند در این رشته موفق شود؛ یعنی دانشجویی که رشته زبان آلمانی را یک منبع درآمد بداند، در نهایت نمیتواند مترجم خوبی شود چون چنین دانشجویی اهل مطالعه، تحقیق و تفکر نیست و درسها را به صورت طوطی وار یاد میگیرد و در نهایت نیز فقط یک مدرك تحصیلی به دست میآورد.

موقعیت شغلی در ایران :
یک فارغ التحصیل توانمند مترجمی زبان آلمانی میتواند در مطبوعات، صدا و سیما، صنعت توریسم یا شرکتهایی که نیاز به مترجم یا منشی زبان آلمانی دارند، مشغول به کار گردد و در صورت تبحر کافی نیز میتواند به صورت آزاد به کار ترجمه بپردازد. یک فارغ التحصیل زبان و ادبیات آلمانی نیز علاوه بر فرصتهاي شغلی فوق میتواند در آموزشگاه هاي آزاد زبان تدریس کند. مهمتر از همه این که یک فارغ التحصیل زبان میتواند از تحصیلات خود در زندگی شخصی اش بسیار بهره ببرد چون آشنایی با یک زبان خارجی، دریچه اي را بر روي انسان میگشاید که به یاري آن میتوان تازه ترین اطلاعات را به دست آورد و از میان کتب و رسانه هاي گروهی امکان انتخاب داشت.

نظرات شرکت کنندگان رویداد