مجله الکترونیکی

“سازمان بهداشت جهانی علم بینایی سنجی را مراقبت اولیه از بینایی میداند. به این معنا که یک بیمار چشم در آغاز باید توسط یک بینایی سنج (اپتومتریست) معاینه شود تا اگر دچار عیوب انکساري، اختلالات دید دو چشمی، انحرافات عضلانی آشکار و غیرآشکار، تنبلی چشم، فیکساسیونهاي غیر مرکزي و مواردي از این قبیل بود، توسط متخصص بینایی سنجی معاینه گردد و در غیر این صورت به پزشک متخصص ارجاع داده شود.” در حقیقت وظیفه بینایی سنج تشخیص و تصحیح عیوب انکساري (نزدیکبینی، دوربینی و آستیگماتیسم) با تجویز عدسی هاي مناسب مانند عدسی هاي عینک یا لنزهاي تماسی، تشخیص و تصحیح اختلالات دید دو چشمی و تنبلی چشم، تعیین بهداشت عمومی چشم و بهداشت بینایی در محیط هاي کار و تحصیل و دادن آموزش لازم در این زمینه است.

توانایی هاي لازم :
یک بینایی سنج باید به درس فیزیک مسلط و بخصوص به فیزیک نور علاقه مند باشد همچنین در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی درس هاي ریاضی و زیست شناسی را به خوبی فراگرفته باشد. از نظر جسمانی نیز لازم است که از چشم ها و دست هایی سالم برخوردار باشد. در ضمن این رشته صبر و حوصله زیاد میخواهد چرا که تعیین نمره عینک یکی از سخت ترین کارها در علوم بینایی است ونیاز به صبر و حوصله زیاد دارد.


موقعیت شغلی در ایران :
در حال حاضر یک بینایی سنج موقعیت کاري خوبی دارد و حدود %80فارغ التحصیلان جذب بازار کار میشوند چون علاوه بر این که میتوانند به طور مستقل مطب باز کنند و در زمینه تخصص خود فعالیت نمایند، تنها افرادي هستند که در زمینه ارائه عینک هاي مربوط به عیوب انکساري به طور علمی و دانشگاهی تخصص دیدهاند. در ضمن یک بینایی سنج میتواند به عنوان مشاور در مورد بهداشت چشم و مشکلات بینایی در محیطهاي آموزشی، خدماتی و صنایع با سازمانهاي دولتی و صنایع همکاري کند، یا مسؤول سنجش بینایی جهت امور استخدامی و نظامی و اخذ گواهینامه رانندگی و خلبانی باشد و در اورژانس براي انجام کمکهاي اولیه چشمی تا رسیدن بیمار به مراکز ذيربط فعالیت نماید.


دروس پایه و اصلی:
فیزیک نور، شیمی عمومی، بیوشیمی، فیزیولوژي عمومی، تشریح عمومی و اعصاب، آمار حیاتی ، کمکهاي اولیه، اورژانس هاي چشم، آسیب شناسی عمومی، میکروب شناسی، داروشناسی، علائم چشمی در بعضی از بیماريهاي داخلی، ژنتیک و چشم، تشریح و بافت شناسی چشم، فیزیولوژي چشم، اپتیک هندسی و فیزیکی، لابراتوار اپتیک، فیزیولوژي اپتیک، مقدمات اپتومتري، ابزرواسیون ، تاریخچه اپتومتري و علوم بینایی، زبان تخصصی، اپتومتري، بینایی محیطی.
دروس تخصصی:
عدسی هاي تماسی، آسیب شناسی چشم، اپتومتري کودکان، اپتومتري افراد مسن و نیمه بینایان، اپتومتري مشاغل و بهداشت چشم، اپتومتري چشم، مکانیسم دید دو چشمی، درمان آنومالیهاي دو چشمی، آنالیز مشاهدات کلنیکی،پایان نامه ، کارآموزي.

نظرات شرکت کنندگان رویداد