یکی از سوالات درس فلسفه کنکور انسانی ،  سوال از مبحث حیطه های معرفت شناسی است که به آن می پردازیم .

معرفت شناسی

بخشی از فلسفه است که به پدیده شناخت می پردازد .

حیطه های معرفت شناسی

الف) ماهیت ( چیستی ) شناخت : معنای معرفت کاملا روشن است و نیازی به تعریف ندارد .مثلا از کسی می پرسیم شما امسال کنکور شرکت می کنید و او پاسخ می دهد بله . این فرد نسبت به معنای « شرکت می کنم » آگاه است

ب)امکان شناخت : سوالی مطرح می شود که « آیا آدمی می تواند اشیا و موجودات را بشناسد ؟ » این مبحث نیز همچون حیطه اول ، امری بدیهی و روشن است .

ج) ابزارهای شناخت : انسان برای معرفت ، ابزارهای متعددی دارد که هر کدام از این ابزارها ، قلمرو کاربرد مشخصی دارند

حس ، عقل ، قلب و وحی به عنوان برترین شهود قلبی از ابزارهای شناخت انسان هستند.

تست

عبارت « ما از خود و جهان پیرامون خود شناخت داریم هرچند که این شناخت کامل نیست » به کدام حیطه معرف شناسی مربوط می شود ؟

1)ماهیت شناخت

2)ابزارهای شناخت

3) امکان شناخت

4) قلمرو شناخت

پاسخ درست گزینه 3 می باشد . در سوال ، سخنی از قلمرو و محدوده شناخت و ابزار شناخت نشده . چیستی شناخت هم مد نظر نیست . صرفا به این اشاره شده که ما قادریم بشناسیم .

موفق باشید محمد حسین خلجی

نظرات شرکت کنندگان رویداد