به نقل از سازمان سنجش کشور انتشار دفترچه های انتخاب رشته از 12 مرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش آغاز و در ادامه از تاریخ 14 مرداد ماه لغایت 18 مرداد ماه داوطلبان امکان وارد کردن لیست رشته های خود را در سایت سازمان سنجش خواهند داشت. همچنین نتایج نهایی پذیرفته شدگان در هفته آخر شهریور ماه اعلان خواهد شد.

نظرات شرکت کنندگان رویداد