دوازدهم انسانی

فیلترها

مجموعه

سطح

رتبه بندی

ویژه
ریاضی و آمار کنکور انسانی
در این دوره کلیه مباحث مربوط به درس ریاضی و آمار ر مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم برای دانش آموزان رشته انسانی منطبق با شبکه درختی با رعایت پیش نیاز ه...
پیشرفته
11 سخنرانی
افزودن به علاقه‌مندی
ویژه
دوازدهم انسانی
ریال1,800,000 ریال1,500,000
متوسط
1 سخنرانی
افزودن به علاقه‌مندی
ریال1,800,000 ریال1,500,000

نظرات شرکت کنندگان رویداد