مجله الکترونیکی

ما برای بررسی هر نوع آزمون تستی ( اعم از آزمون های مبحثی، آزمون های تک درس و یا آزمون های ) دو مرحله را در نظر میگیریم.

  1. مرحله مقدماتی
  2. مرحله تکمیلی.

مرحله مقدماتی:

این مرحله حتما باید در زمان کوتاهی بعد از آزمون انجام شود. اگر در یک آزمون تک درس ( تست های زمان دار در برنامه درسی) شرکت کرده‌اید، در حدود 10 دقیقه زمان برای بررسی و انجام این مرحله کفایت می کند. در صورتی که در یک آزمون مبحثی ( آزمون های مرحله ای دو هفته یک بار کانون ، آزمون های غیرحضوری روز های پنجشنبه بین دو آزمون و …) شرکت کرده‌اید در حدود  2 تا 3 ساعت از بعد از ظهر همان روز آزمون را برای انجام این مهم اختصاص دهید.

در این مرحله ما نیازی به یادگیری پاسخ درست نداریم. هدف ما فقط یافتن علت ایرادات و اشتباهات مان است. شما ممکن است بنا به هر دلیلی مانند فراموش کردن نکته یا مطلب درسی، طولانی بودن زمان پاسخ گویی به یک سوال، متوجه نشدن منظور سوال و … از پاسخ دادن به یک سوال اجتناب کنید و یا در اثر تردید بین دو گزینه ، پاسخ دادن شانسی، اشتباه محاسباتی ، اشتباه وارد کردن گزینه ها در پاسخ برگ و … سوالاتی را نادرست پاسخ دهید. هدف ما فهمیدن این ایرادات است. برای این منظور از فرمی برای شما تهیه و ارسال شده است استفاده کنید. این فرم را به صورت دقیق برای کلیه سوالاتی که نادرست پاسخ داده‌اید و یا پاسخ نداده‌اید تکمیل کنید. در پایان تعداد کل سوالات را در هر قسمت مشخص کنید تا بتوانید ارزیابی بهتری از وضعیت آزمون دادن خود داشته باشید.
توجه داشته باشید که آزمون صرفا سنجش میزان علم و دانش شما نیست. آزمون یک کلاس درس برای یادگیری مهارت های آزمونی است. مهم ترین مهارت آزمونی کنترل عواطف و تمرکز در جلسه آزمون است که در مطالب بعدی آموزش های لازم برای شما ارسال خواهد شد.

بس از تکمیل این مرحله از مابقی روز خود لذت ببرید.

مرحله تکمیلی :

این مرحله را در فاصله بین دو آزمون انجام میدهیم. هدفمان  رفع اشکال در مطالب درسی است که در آزمون گذشته ایراد داشتیم. تعداد کل سوالات بی پاسخ و نادرست را بر 10 تقسیم کنید. هدفمان این است که در 10 روز این مرحله را انجام دهیم. فرض کنید شما 70 سوال نادرست و بی پاسخ داشته اید. پس برای هر روز فقط، 7 تست نیاز به بررسی جامع دارد و برای هر تست فقط 4 دقیقه. پس شما با 30 دقیقه از هر روز می توانید 70 سوال از آزمون گذشته خود را به صورت کامل یاد بگیرید. اگر در مبحثی احساس کردید که وضعیت شما مطلوب نیست، موضوع را اطلاع دهید تا در برنامه ریزی شما لحاظ شود.

بررسی جامع یعنی :

بررسی جوابی که در زمان آزمون داشته‌اید. سپس رجوع به پاسخنامه و مقایسه خط به خط پاسخ خود با پاسخ نامه آزمون.
همه گزینه ها را بررسی کنید.
گاهی گزینه های نادرست دربرگیرنده نکات مهمی است که با تغییر کوچکی در آن می تواند به یک گزینه صحیح برای یک تست مشابه تبدیل شود. آزمون فقط تست زدن نیست. باید یاد بگیرید درست تست بزنید

اسماعیل میرزایی

نظرات شرکت کنندگان رویداد