کلاس خصوصی

جدید
عربی دهم
دهم تجربی
7 جلسه
ریال24,000,000 ریال20,000,000
این دوره به صورت خصوصی و آنلاین برای هر دانش آموز از هر سطح مقدماتی تا پیشرفته  در رشته ریاضی و تجربی قابل دریافت می باشد. کلیه کلاس ها از طریق فضا...
متوسط
7 جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
ریال24,000,000 ریال20,000,000
جدید
عربی دهم انسانی
دهم انسانی
7 جلسه
ریال24,000,000 ریال20,000,000
این دوره به صورت خصوصی و آنلاین برای هر دانش آموز از هر سطح مقدماتی تا پیشرفته  در رشته انسانی قابل دریافت می باشد. کلیه کلاس ها از طریق فضای آنلای...
متوسط
7 جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
ریال24,000,000 ریال20,000,000
جدید
Untitled-1
دهم تجربی
8 جلسه
ریال50,000,000 ریال29,000,000
این دوره به صورت خصوصی و آنلاین برای هر دانش آموز از هر سطح مقدماتی تا پیشرفته  در رشته تجربی قابل دریافت می باشد. کلیه کلاس ها از طریق فضای آنلاین...
پیشرفته
8 جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
ریال50,000,000 ریال29,000,000
جدید
فیزیک دهم ریاضی
دهم ریاضی
10 جلسه
ریال50,000,000 ریال35,000,000
این دوره به صورت خصوصی و آنلاین برای هر دانش آموز از هر سطح مقدماتی تا پیشرفته  در رشته ریاضی قابل دریافت می باشد. کلیه کلاس ها از طریق فضای آنلاین...
پیشرفته
10 جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
ریال50,000,000 ریال35,000,000
کلاس خصوصی
8 جلسه 90 دقیقه ای
دوره آموزشی ریاضی و آمار دهم انسانی ویژه دانش آموزان دهم
پیشرفته
7 سخنرانی
8 جلسه 90 دقیقه ای
افزودن به علاقه‌مندی