دوره های آموزشی

چینش بر اساس :
فیلترها

مجموعه

سطح

رتبه بندی

ریاضی فیزیک
۱۰ جلسه
ریال۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۷,۰۰۰,۰۰۰
محتوای دوره در حال به روز رسانی است
پیشرفته
۱۰ جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
ریال۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۷,۰۰۰,۰۰۰
جدید
عربی دهم
دهم تجربی
۷ جلسه
ریال۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰,۰۰۰,۰۰۰
این دوره به صورت خصوصی و آنلاین برای هر دانش آموز از هر سطح مقدماتی تا پیشرفته  در رشته ریاضی و تجربی قابل دریافت می باشد. کلیه کلاس ها از طریق فضا...
متوسط
۷ جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
ریال۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جدید
عربی دهم انسانی
دهم انسانی
۷ جلسه
ریال۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰,۰۰۰,۰۰۰
این دوره به صورت خصوصی و آنلاین برای هر دانش آموز از هر سطح مقدماتی تا پیشرفته  در رشته انسانی قابل دریافت می باشد. کلیه کلاس ها از طریق فضای آنلای...
متوسط
۷ جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
ریال۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جدید
Untitled-1
دهم تجربی
۸ جلسه
ریال۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰
این دوره به صورت خصوصی و آنلاین برای هر دانش آموز از هر سطح مقدماتی تا پیشرفته  در رشته تجربی قابل دریافت می باشد. کلیه کلاس ها از طریق فضای آنلاین...
پیشرفته
۸ جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
ریال۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰
جدید
فیزیک دهم ریاضی
دهم ریاضی
۱۰ جلسه
ریال۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰,۰۰۰
این دوره به صورت خصوصی و آنلاین برای هر دانش آموز از هر سطح مقدماتی تا پیشرفته  در رشته ریاضی قابل دریافت می باشد. کلیه کلاس ها از طریق فضای آنلاین...
پیشرفته
۱۰ جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
ریال۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کلاس خصوصی
۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای
دوره آموزشی ریاضی و آمار دهم انسانی ویژه دانش آموزان دهم
پیشرفته
۷ سخنرانی
۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای
افزودن به علاقه‌مندی