اساتید آسان پلن

مهندس اسماعیل میرزایی مدرس ریاضی، شیمی کنکور
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندس احسان صفری
مهندس احسان صفری مدرس فیزیک کنکور
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

استاد علی بیات زاده
استاد علی بیات زاده مدرس زبان انگلیسی کنکور
کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان
دکتر حمید علیزاده
دکتر حمید علیزاده مدرس ریاضیات کنکور
دکتری عمران سازه

استاد محمدحسین خلجی
استاد محمدحسین خلجی مدرس عربی ، منطق و فلسفه کنکور
کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه علوم انسانی و مطالعات تهران
دکتر هیربد کریمی
دکتر هیربد کریمی مدرس شیمی کنکور
دکتری شیمی آلی دانشگاه صنعتی اصفهان

hematian
استاد رسول همتیان مدرس ادبیات عمومی و تخصصی کنکور
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

مشاوران آسان پلن

مهندس اسماعیل میرزایی مشاور ارشد برنامه ریزی تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنعتی اصفهان
مهندس سارا نوری
مهندس سارا نوری مشاور تحصیلی
کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان
سلام
شما هم مایل به پیوستن به گروه خدمات آموزش آنلاین آسان پلن هستید؟