مدیریت

 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۶
 • کارشناسی، مهندسی شیمی،نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادان،۱۳۹۳

سوابق کاری-آموزشی

 • مشاور-مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر محمد شفیعی-نمایندگی کانون پسران اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۷
 • مدیر گروه علوم انسانی مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر محمدشفیعی- نمایندگی کانون قلم چی پسران اصفهان ۱۳۹۷-۱۴۰۰
 • مشاور، دبیرستان متوسطه دوم مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر محمدشفیعی
 • مدرس ، هندسه، ریاضی، حسابان، گسسته،ریاضی و آمار انسانی آموزشگاه کانون قلم چی

تاریخچه فعالیت:
گروه خدمات آموزش  آسان پلن با مدیریت مهندس اسماعیل میرزایی از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را به صورت حضوری برای دانش آموزان شهر اصفهان ارائه کرده است. پس از سال ۱۳۹۶ و با توجه به رویکرد فعالیت های مجازی این حوزه، گروه خدمات آموزش آنلاین آسان پلن فعالیت خود را رسما آغاز نموده است و مفتخر است تا بهترین خدمات آموزشی را برای دانش آموزان سراسر شور به ارمغان آورد.

زمنیه های فعالیت آسان پلن به صورت خلاصه

 • کلاس های خصوصی آنلاین
 • کلاس های نیمه گروهی آنلاین
 • مشاوره تحصیلی
 • برنامه ریزی انفرادی
 • برنامه ریزی گروهی

کادر علمی آموزشی آسان پلن