هدایت تحصیلی

توی درس خوندن انگیزه کافی نداری؟ تمرکز کافی برای درس خوندنت نداری؟ دانش آموز سال نهم هستی و نگران انتخاب رشته متوسطه دومی؟ ؟
برای اطلاعات بیشتر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید