برنامه ریزی

مشاوره آنلاین آسان پلن

گروه خدمات آموزش آنلاین آسان پلن خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی تحصیلی خود را به صورت کاملا تخصصی برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی اول دبستان تا کنکور ارائه می دهد. وجود برنامه ای مناسب جهت استفاده از وقت های آزاد به کمک یک مشاور تخصصی حوزه آموزش می تواند مانع از اتلاف وقت دانش آموز شود و روند یادگیری را بهبود بخشد. 

طرح مناسب خود را انتخاب کنید و برای شروع برنامه ریزی فرم زیر را تکمیل فرمایید.

هدف از مشاوره و برنامه ریزی چیست؟

گروه خدمات آموزش آنلاین آسان پلن خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی تحصیلی خود را به صورت کاملا تخصصی برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی اول دبستان تا کنکور ارائه می دهد. وجود برنامه ای مناسب جهت استفاده از وقت های آزاد به کمک یک مشاور تخصصی حوزه آموزش می تواند مانع از اتلاف وقت دانش آموز شود و روند یادگیری را بهبود بخشد.

درباره طرح آسان زیرو :

این طرح مناسب دانش آموزانی است که صرفا به یک برنامه درسی نیاز دارند تا بتوانند متناسب با یک الگوی منطقی برنامه درسی خود را پیش برند. با ثبت نام در طرح آسان زیرو، پس از تکمیل فرم ، فرم های تکمیلی که به منظور بررسی وضعیت علمی دانش آموز است از طریق ایمیل و واتس آپ برای دانش آموز ارسال می گردد. با تکمیل موارد خواسته شده و ارسال توسط دانش آموز تنها ۱۲ ساعت زمان لازم است تا پردازش اطلاعات و انجام اولین برنامه ریزی صورت پذیرد.

در طرح آسان زیرو به دانش آموز یک برنامه زمان بندی شده متناسب با اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داده است داده می شود.

لطفا توضیحات تکمیلی درباره این طرح را مطالعه فرمایید.

هزینه طرح:

طرح های تخفیف پلکانی آسان زیرو :

 • در طرح پرداخت ماهانه آسان زیرو دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان زیرو مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام وجود ندارد.
 • در طرح پرداخت سه ماهه آسان زیرو دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان زیرو مبلغ ۵۱۰ هزار تومان بجای ۶۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۱۵ درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.
 • در طرح پرداخت شش ماهه آسان زیرو دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان زیرو مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بجای ۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۲۵درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.
 • در طرح پرداخت نه ماهه آسان زیرو دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان زیرو مبلغ ۱میلیون و ۸۰ هزار تومان بجای ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۴۰ درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.
 • در طرح پرداخت دوازدهم ماهه آسان زیرو دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان زیرو مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بجای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۵۰ درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.

در این طرح به موارد زیر توجه نمایید:

 • دانش آموز صرفا برنامه درسی به صورت هفتگی دریافت می کند و هیچ یک از خدمات مشاوره ای،آموزشی و آزمونی در این طرح وجود ندارد.
 • برای اولین برنامه ۲ بار امکان اصلاح برنامه متناسب با پیشنهادات دانش آموز وجود خواهد داشت. مدت زمان ثبت درخواست ویرایش ۳۰ دقیقه پس از دریافت هر برنامه است.پرداخت هزینه ها صرفا به صورت آنلاین می باشد و پرداخت مرحله ای وحود ندارد.
 • برنامه درسی دانش آموز به صورت آفلاین تنظیم شده و گزارش ارزیابی عملکرد اجرای برنامه از طریق صفحه شخصی دانش آموز و یا پیام رسان مناسب می بایست ثبت شود.
 • پس از ثبت نام و دریافت اولین برنامه به هیچ وجه امکان انصراف وجود ندارد.
 • پس از ثبت نام، در صورت انصراف در صورتی که فرم های تکمیلی را دریافت نکرده باشید، کل هزینه عودت داده خواهد شد و در صورت دریافت فرم های تکمیلی ۵۰ درصد از هزینه عودت خواهد شد.
 • پس از ثبت نام امکان تبدیل و انصراف طرح وجود ندارد.
 • جهت تمایل به ثبت نام در این طرح های ماهانه، سه ماهه، شش ماه یا نه ماهه می توانید از طریق فرم ثبت نام مشاوره اقدام نمایید.

هدف از مشاوره و برنامه ریزی چیست؟

گروه خدمات آموزش آنلاین آسان پلن خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی تحصیلی خود را به صورت کاملا تخصصی برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی اول دبستان تا کنکور ارائه می دهد. وجود برنامه ای مناسب جهت استفاده از وقت های آزاد به کمک یک مشاور تخصصی حوزه آموزش می تواند مانع از اتلاف وقت دانش آموز شود و روند یادگیری را بهبود بخشد.

درباره طرح آسان پلاس:

این طرح مناسب دانش آموزانی است که علاوه بر  یک برنامه درسی به جلسه مشاوره ای نیاز دارند تا بتوانند متناسب با یک الگوی منطقی برنامه درسی خود را پیش برند و عملکرد خود را با یک مشاور بررسی کنند. با ثبت نام در طرح آسان+، پس از تکمیل فرم ، فرم های تکمیلی که به منظور بررسی وضعیت علمی دانش آموز است از طریق ایمیل، واتس آپ برای دانش آموز ارسال می گردد. با تکمیل موارد خواسته شده و ارسال توسط دانش آموز، ۱۲ ساعت جهت پردازش اطلاعات و انجام اولین برنامه ریزی نیاز خواهد بود.
به دانش آموز یک برنامه زمان بندی شده متناسب با اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داده است داده می شود.

هزینه طرح:

طرح های تخفیف پلکانی آسان پلاس:

 • در طرح ماهانه آسان+ دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان+ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام وجود ندارد.
 • در طرح سه ماهه  آسان+ دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان+ مبلغ ۸۱۰ هزار تومان بجای ۹۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۱۰ درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.
 • در طرح شش ماهه  آسان+ دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان+ مبلغ ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بجای ۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۲۰درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.
 • در طرح نه ماهه آسان+ دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان+ مبلغ ۱میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بجای ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۴۰ درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.
 • در طرح دوازده ماهه  آسان+ دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان+ مبلغ ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بجای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۵۰ درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.

در این طرح به موارد زیر توجه نمایید:

  • دانش آموز صرفا برنامه درسی آفلاین دریافت می کند و در هفته یک جلسه مشاوره ای آنلاین به مدت ۱۵ دقیقه با مشاور انتخابی خود خواهد داشت. هیچ یک از خدمات آموزشی و آزمونی در این طرح وجود ندارد و صرفا خدمات مشاوره ای انجام خواهد شد.
  • برای اولین برنامه ۲ بار امکان اصلاح ویرایش متناسب با پیشنهادات دانش آموز وجود خواهد داشت. مدت زمان ثبت درخواست ویرایش ۳۰ دقیقه پس از دریافت هر برنامه است.
  • ثبت نام در این طرح شامل طرح های ماهانه، سه ماهه، شش ماه، نه ماهه و دوازده ماهه می باشد.
  • پرداخت هزینه ها صرفا به صورت آنلاین می باشد و پرداخت مرحله ای وحود ندارد.
  • برنامه درسی دانش آموز به صورت آفلاین تنظیم شده و گزارش ارزیابی عملکرد اجرای برنامه از طریق صفحه شخصی دانش آموز و یا پیام رسان مناسب می بایست ثبت شود.
  • پس از ثبت نام و دریافت اولین برنامه به هیچ وجه امکان انصراف وجود ندارد.
  • پس از ثبت نام، در صورت انصراف در صورتی که فرم های تکمیلی را دریافت نکرده باشید، کل هزینه عودت داده خواهد شد و در صورت دریافت فرم های تکمیلی ۵۰ درصد از هزینه عودت خواهد شد.
  • پس از ثبت نام امکان تبدیل و انصراف طرح وجود ندارد.
  • جهت تمایل به ثبت نام در این طرح های ماهانه، سه ماهه، شش ماه یا نه ماهه می توانید از طریق فرم ثبت نام مشاوره اقدام نمایید.

هدف از مشاوره و برنامه ریزی چیست؟

گروه خدمات آموزش آنلاین آسان پلن خدمات مشاوره ای و برنامه ریزی تحصیلی خود را به صورت کاملا تخصصی برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی اول دبستان تا کنکور ارائه می دهد. وجود برنامه ای مناسب جهت استفاده از وقت های آزاد به کمک یک مشاور تخصصی حوزه آموزش می تواند مانع از اتلاف وقت دانش آموز شود و روند یادگیری را بهبود بخشد.

درباره طرح آسان آنلاین:

این طرح مناسب دانش آموزانی است که که میخواهند در جلسه برنامه ریزی خود آنلاین باشند و به همراه مشاور به یک برنامه ریزی منطقی بر حسب نیاز خود دست یابند. دانش آموزان در این طرح علاوه بر جلسه ۳۰ دقیقه ای برنامه ریزی آنلاین در هر هفته، دو جلسه ۱۵ دقیقه ای مشاوره ای، انگیزشی با مشاور انتخابی خود خواهند داشت که امکان بررسی وضعیت را برای دانش آموز بهبود می بخشد. با ثبت نام در طرح آسان آنلاین، پس از تکمیل فرم ، فرم های تکمیلی که به منظور بررسی وضعیت علمی دانش آموز است از طریق اسکایپ (Skype) برای دانش آموز ارسال می گردد. با تکمیل موارد خواسته شده و ارسال توسط دانش آموز ۱۲ ساعت زمان پردازش اطلاعات و هماهنگی زمان انجام جلسات خواهد بود.

هزینه طرح:

طرح های تخفیف پلکانی آسان آنلاین:

 • در طرح ماهانه آسان آنلاین دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان آنلاین مبلغ ۸۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام وجود ندارد.
 • در طرح سه ماهه آسان آنلاین دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان آنلاین مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بجای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۱۲.۵ درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.
 • در طرح شش ماهه آسان آنلاین دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان آنلاین مبلغ ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بجای ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۲۵درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.
 • در طرح پرداخت دوازده ماهه آسان آنلاین دانش آموز برای دریافت خدمات برنامه ای آسان آنلاین مبلغ ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بجای ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در این طرح پرداخت تخفیف ثبت نام  ۵۰ درصدی برای دانش آموز در نظر گرفته شده است.

  در این طرح به موارد زیر توجه نمایید:

  • دانش آموز برنامه درسی آنلاین دریافت می کند و جلسه برنامه ریزی به مدت ۳۰ دقیقه در هر هفته برگزار خواهد شد. علاوه بر جلسه برنامه ریزی در هر هفته دو جلسه مشاوره ای آنلاین  هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه با مشاور انتخابی خود خواهد داشت. با صلاحدید مشاور ، در پایان هر ماه متناسب با وضعیت برنامه دانش آموز، آزمونی از محتوای برنامه برگزار خواهد شد. هیچ یک از خدمات آموزشی وجود ندارد.
  • پس از انجام برنامه ریزی و اتمام زمان برنامه ریزی امکان ویرایش برنامه وجود نخواهد داشت. به این منظور دانش آموز می بایست در طول برنامه ریزی تمام موارد مد نظر را اعلام نماید.
  • پرداخت هزینه ها صرفا به صورت آنلاین می باشد و پرداخت مرحله ای وحود ندارد.
  • برنامه درسی دانش آموز به صورت آنلاین تنظیم شده و گزارش ارزیابی عملکرد اجرای برنامه از طریق صفحه شخصی دانش آموز و یا پیام رسان مناسب می بایست ثبت شود.
  • پس از ثبت نام و دریافت اولین برنامه به هیچ وجه امکان انصراف وجود ندارد.
  • پس از ثبت نام، در صورت انصراف در صورتی که فرم های تکمیلی را دریافت نکرده باشید، کل هزینه عودت داده خواهد شد و در صورت دریافت فرم های تکمیلی ۵۰ درصد از هزینه عودت خواهد شد.
  • پس از ثبت نام امکان تبدیل و انصراف طرح وجود ندارد.
  • درصورت تمایل به ثبت نام در طرح های ماهانه، سه ماهه یا شش ماهه می توانید از طریق فرم ثبت نام مشاوره اقدام نمایید.

با ثبت نام گروهی در هر یک از طرح های سالانه آسان تمامی اعضای گروه از ۱۰ درصد تخفیف بیشتر بهره مند خواهند شد.

 • تیم های ثبت نامی میتواند  شامل۲ تا ۵ دانش آموز باشد.
 • محدودیت تنوع رشته در هر تیم وجود ندارد.
 • پس از ثبت نام امکان انصراف فردی یا گروهی وجود ندارد.

آسان زیرو

این طرح مناسب دانش آموزانی است که صرفا به یک برنامه درسی نیاز دارند تا بتوانند متناسب با یک الگوی منطقی برنامه درسی خود را پیش برند. با ثبت نام در طرح آسان زیرو، پس از تکمیل فرم ، فرم های تکمیلی که به منظور بررسی وضعیت علمی دانش آموز است از طریق ایمیل، واتس آپ برای دانش آموز ارسال می گردد.
سطح آبی

آسان آنلاین

این طرح مناسب دانش آموزانی است که که میخواهند در جلسه برنامه ریزی خود آنلاین باشند و به همراه مشاور به یک برنامه ریزی منطقی بر حسب نیاز خود دست یابند. دانش آموزان در این طرح علاوه بر جلسه ۳۰ تا ۴۵ دقیقه ای برنامه ریزی آنلاین در هر هفته، دو جلسه ۱۵ دقیقه ای مشاوره ای، انگیزشی با مشاور انتخابی خود خواهند داشت که امکان بررسی وضعیت را برای دانش آموز بهبود می بخشد.
سطح طلایی

آسان +

این طرح مناسب دانش آموزانی است که علاوه بر یک برنامه درسی به جلسه مشاوره ای نیاز دارند تا بتوانند متناسب با یک الگوی منطقی برنامه درسی خود را پیش برند و عملکرد خود را با یک مشاور بررسی کنند. با ثبت نام در طرح آسان+، پس از تکمیل فرم ، فرم های تکمیلی که به منظور بررسی وضعیت علمی دانش آموز است از طریق ایمیل، واتس آپ برای دانش آموز ارسال می گردد.
سطح نقره ای

آسان تیم

با ثبت نام گروهی در هر یک از طرح های آسان از تمامی اعضای گروه از ۲۰ درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.
۲۰ درصد تخفیف ویژه